Sekolah Kebangsaan Sena

Objektif

MATLAMAT SEKOLAH

Berusaha dengan secara optimum dan penuh daya kreatif dan inovatif bagi menjayakan matlamat mencapai tahap sekolah harapan negara

MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH

MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN SENA, KANGAR, PERLIS ADALAH UNTUK MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA SEIMBANG DAN BERSEPADU MELIPUTI ASPEK-ASPEK INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG, HARMONIS DAN BERAKHLAK MULIA

OBJEKTIF:

Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di sekolah ini bertujuan untuk membolehkan murid:
 1. Menguasai Bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara
 2. Menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah
 3. Menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian
 4. Menguasai kemahiran belajar
 5. Menguasai kemahiran berfikir
 6. Bertutur, membaca, menulis dan memahami Bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua
 7. Memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahkannya
 8. Membina daya kepimpinan dan keyakinan diri
 9. Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar
 10. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal
 11. Memahami, meminati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional
 12. Menjaga kesihatan dan kecerdasan diri
 13. Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti
 14. Menguasai kemahiran membaca, menghafal dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam
 15. Meyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia
 16. Membina semangat patriotisme
 17. Mengembangkan bakat dan kreativiti
 18. Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas amalan hidup

PERANCANGAN PEMBANGUNAN PSS

Antara perkara-perkara yang dirancang dalam agenda pembangunan PSS Sekolah Kebangsaan Sena ialah seperti berikut:

 1. Penyenaraian bahan-bahan PSS dalam satu pangkalan data bersepadu untuk kebolehan muat turun melalui internet
 2. Penggunaan beberapa televisyen paparan LCD di kawasan-kawasan yang strategik di sekitar sekolah untuk tujuan penyebaran maklumat dengan cepat dan terkini

UPSR 2018

24.09.2018 08:00

Translations

Free Software For Education

A Word From The Creator Of Our Favorite Computer Operating System

Q: So, how do you feel about potentially billions of dollars of wealth being created from your creation that you're not necessarily directly cashing out?

A: So? If I hadn't made Linux available, I mean, I wouldn't have gotten a name, (or) money that way either. So I mean, it's a win-win situation. Just the fact that there are a lot of commercial companies, means that there are a lot of Linux people who used to work on Linux (kind of) along the side, and now they get paid for doing what they wanted to do. That helps me in the sense that I wanted them to work on Linux anyway.

- Linus Torvalds

 


 

No To Restricted Boot

This work by Erik Steinmann is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Creative Commons License

 


 

Vote for open innovations and competitive technologies. Keep Patent Trolls™ out of education!

Pautan

Kerajaan Negeri Perlis

Anuban Satun School, Thailand

Laman Wikipedia SK Sena

MyGovernment

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

Open Source Competency Center

Multimedia Development Corporation

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Kementerian Pendidikan Malaysia

Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia

Universiti Malaysia Perlis

Universiti Sains Malaysia

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Institut Pendidikan Guru Perlis

Jabatan Pendidikan Perlis

Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perlis

Zoom-A

EDUWEBTV

Groklaw - Digging for Truth

GNUs Not Unix

Linux

The Internet's #1 Education Site for K-8 Kids and Teachers